ciastek

349 tekstów – auto­rem jest cias­tek.

Upragnione sny

Myśli krążą wokół siebie
Czy to w ziemi, czy też w niebie
Zakręco­ne lo­ty snów
Niczym ryk cier­piących krów.

Zapląta­ne marzeń pęta
Czy kto­kol­wiek to pamięta?
O czym śniły daw­ne dzieci?
Nie... sny wyrzu­cone do śmieci

Za­pamiętać coś dla siebie
Snów piekący ślad
Nie mieć oporów przed zaśnięciem
Tam cze­ka up­ragniony świat. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2013, 16:20

Na­wet koło ra­tun­ko­we cza­sami się topi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 stycznia 2013, 21:35

Zabity dechami las

Za­bity decha­mi las
Jak po­nure dziec­ko świata patrzy
O, ob­raz ma­lowa­ny niebem
Piękno czys­tej postaci

Smut­ne drze­wa ot­wierają oczy
Nieosiągal­na dal
Wid­mo cienis­tej radości
Tak da­lekiej w cier­niach muru 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 grudnia 2012, 20:32

Suk­ces żąda poświęceń. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 października 2012, 20:50

Chłód

Zim­ny wiatr otu­la mnie
Chłód przej­mu­je duszę
Oczy pok­ry­te lodem
Widzą życie

Za­bobon­ne kości chru­pią nieprzyjemnie
Chłodem zdjęte od­kry­wają szron
Cóż to? Śmierć nastaje?
In­ne­go życia, in­ny ton. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 września 2012, 21:08

Ja

Wierzę choć nie widzę nic
Myślę choć cza­sem mylę dni
Kocham choć cier­pi się nie raz
Czuję choć znie­czu­licą opa­nowa­ny jest świat

Chwi­le liczą się dla mnie bar­dziej niż dni
Myśli? kłębo­wis­ko różnych, dziw­nych min
Miłość? Ktoś naj­ważniej­szy ją zna
Człowiek? Ten tak, in­ni nie i wszys­tko gra. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 6 września 2012, 21:17

Wszys­tko w otoczkę śmie­chu opływa, jeśli się próbu­je skrywać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lipca 2012, 18:46

Ucieka­my przed śmier­cią, dążąc do niej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lipca 2012, 09:22

Burza moją sios­trą, toczy­my bit­wy prze­rażonych myśli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 lipca 2012, 19:30

Kwiaty

Kwiaty umierają
Jak nasze nadzieje
Gniją po­woli od sa­mego dna
Wiją się w bólach
Twarz mar­szczą cienie
Zni­ka po­woli w ot­chłani zła

Myślą cza­sami o kwiatach
Niewy­danych jeszcze na świat
Myślą często o życiu
Wczo­raj­sze­go dnia 

wiersz • 25 czerwca 2012, 19:30
ciastek

Uwielbiam poezję, literaturę. Kocham fotografować :) http:/innamorataalba.deviantart.com W razie większej, niepowstrzymanej ciekawości- napisz i zapytaj.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność